Bokningsvillkor

Bokningsvillkoren innehåller viktig information för Er semester. När ni bokar med oss accepterar ni samtidigt dessa vilkor och styrker att Ni har befogenhet att acceptera dem å ert resesällskaps vägnar.
För att bekräfta Er bokning med oss måste en icke återbetalbar deponeringsavgift på 30% av det totala hyresbeloppet inbetalas via banköverföring eller med kreditkort (bankuppgifter erhålles av rentavillamallorca.com). Resterande belopp inbetalas cirka en måndad före eller vid ankomst och är därefter icke återbetalbart. Om dessa villkor ej uppfylls eller tidsmarginalerna ej respekteras förbehåller vi oss rätten att annulera Er bokning och kräva full hyra.
Om kunden avbokar: I den händelse att kunden önskar avboka en reservation skall en skriftlig ansökan göras. Skulle en avvbokning ske inom fyra veckor före ankomstdatum är kunden skyldig att betala full hyra.
Kunden är juridiskt ansvarig för skador på fastigheten som vållats av honom själv, hans familj, hans husdjur samt gäster. Under hyresperioden är kunden ansvarig för fastigheten.
rentavillamallorca.com är ej juridiskt ansvarig för eventuella, tillfälliga fel eller avbrott i de kommunala systemen såsom vatten- eller elavbrott, över vilka vi inte utövar något inflytande, samt avloppssystem, VVS-funktoner och övriga installationer tillhörande fastigheten. Vi kommer dock naturligtvis att så snabbt som möjligt och med en yrkeskunnig och auktoriserads hjälp åtgärda problemet.