Dataskydd

I. Allmän information

Skydd av dina uppgifter
Rent a Villa Mallorca C.B. vill tacka dig för att du besöker vår webbplats och för ditt intresse för vårt företag. Vi tar skyddet av dina uppgifter på största allvar och vill att du ska känna dig helt trygg när du besöker våra webbsidor. Dina personuppgifter skyddas i enlighet med den federala dataskyddslagen. Vi garanterar dig absolut skydd av dina personuppgifter.
Insamling, behandling och säkerhet för dina personuppgifter
Inledningsvis kan du besöka sidorna för Rent a Villa Mallorca C.B. utan att behöva ange dina personuppgifter och utan att Rent a Villa Mallorca behöver dina personuppgifter. Du som användare förblir helt anonym. Dina personuppgifter samlas endast in om du tillhandahåller dem när du fyller i ett formulär, t.ex. när du begär information om en fastighet eller när du registrerar dig. För att kunna behandla din förfrågan vidare behöver vi ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du ger oss din e-postadress kommer vi att använda den för att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Nyhetsbrevet skickas via e-post och innehåller information om nya fastigheter, erbjudanden och kampanjer. Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter som används för att skicka nyhetsbrevet till tredje part. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via e-post (admin@rentavillamallorca.com), telefon (+34 971 536 698) eller post, i vilket fall du inte längre kommer att få nyhetsbrevet i framtiden.

Om du har några frågor om insamling, behandling eller säkerhet för dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Vi kommer också att vara tillgängliga för dig för allmän information, förfrågningar eller klagomål.
Användning och överföring av dina personuppgifter och dess avsedda syfte. De personuppgifter som du gör tillgängliga för oss kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i lag 3/2018 om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part (t.ex. för reklamändamål).
Kakor
Cookies är små informationspaket med konfigurationsdata som överförs mellan din webbläsare och webbplatsen. Cookies ökar användarvänligheten för produkterbjudanden. Cookies lagrar information som t.ex. användarigenkänning. Detta innebär att när du återvänder till samma webbplats kan dina kunddata tilldelas och du behöver inte registrera dig igen. Du kan konfigurera din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras varje gång cookies skickas. Du kan också se erbjudanden från Rent A Villa Mallorca C.B. utan att acceptera cookies.
Dataskydd för kontaktformuläret
Genom att fylla i och skicka kontaktformuläret förklarar du att du samtycker till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter i syfte att besvara dina förfrågningar och för teknisk administration.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att skicka ett e-postmeddelande till oss om detta. Lagrade personuppgifter kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke till lagring, om kunskap om uppgifterna inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet med lagringen eller om lagring inte längre är tillåten av andra rättsliga skäl. På skriftlig begäran informerar vi dig gärna om dina lagrade personuppgifter.
Vi strävar efter att lagra dina personuppgifter med hjälp av alla tekniska och organisatoriska resurser på ett sådant sätt att uppgifterna inte är tillgängliga för tredje part. Eftersom vi inte kan garantera fullständig datasäkerhet vid kommunikation via e-post rekommenderar vi att du använder vanlig post för all konfidentiell information.
Skyddet av dina personuppgifter vid insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter är en grundläggande angelägenhet för oss. Dina uppgifter kommer att skyddas inom ramen för de rättsliga bestämmelserna.

II. Information om den ansvariga enheten

1. 1. Namn på den ansvariga enheten
Rent a Villa Mallorca C.B.
2. Företagsledning
Maria Rosa Payeras Torrandell
3. Adress till den ansvariga enheten
Rent a Villa Mallorca C.B, Carrer Pare Vives 56, 07460 Pollença
III Information om förfaranden för automatisk databehandling.

1. Syfte med datainsamling, databehandling och dataanvändning
Rent a Villa Mallorca C.B. erbjuder en fastighetsplattform där en mängd olika tjänster och produkter relaterade till fastighetsbranschen på Mallorca erbjuds. Insamling, bearbetning och användning av data utförs i samband med ovan nämnda aktiviteter.
2. Beskrivning av persongrupperna och motsvarande uppgifter eller kategorier av uppgifter
Kund- och leverantörsuppgifter samt uppgifter om anställda, i den mån detta är nödvändigt för det ändamål som beskrivs i punkt 1.
3. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna får lämnas ut.
De ovan nämnda uppgifterna kan vidarebefordras till tredje part (t.ex. samarbetande fastighetsmäklare etc.) i den mån detta är nödvändigt för att behandla din förfrågan.
4. Lagstadgade tidsfrister för radering av uppgifter
Lagen föreskriver olika skyldigheter och tidsfrister för lagring av uppgifter. Vid utgången av dessa tidsfrister kommer uppgifterna att raderas. När det gäller uppgifter som inte omfattas av lagen kommer de att raderas när de syften som beskrivs i punkt 1 har uppfyllts.
5. Överföring av uppgifter till tredje land.
I den mån det är relevant och nödvändigt kommer kund- och leverantörsuppgifter att vidarebefordras till huvudkontoret på Mallorca, Spanien, för de ändamål som beskrivs under punkt 1 ovan.
6. Överföring av uppgifter via e-post
Om kunden får e-post från Rent a Villa Mallorca C.B. innehåller dessa naturligtvis inga känsliga uppgifter.
I enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter informerar vi dig om att dina uppgifter kommer att införlivas i behandlingssystemet som ägs av Rent a Villa Mallorca C.B. med CIF E57831406 och säte på PARE VIVES 56, 07460 POLLENÇA (ILLES BALEARS), för att svara på dina frågor och skicka dig relaterad information som kan vara av intresse. I enlighet med gällande lagstiftning informerar Rent a Villa Mallorca C.B. dig om att uppgifterna kommer att lagras under den tid som är absolut nödvändig för att uppfylla de ovannämnda föreskrifterna.

Så länge du inte informerar oss om motsatsen kommer vi att förstå att dina uppgifter inte har ändrats, att du åtar dig att meddela oss om eventuella ändringar och att vi har ditt samtycke till att använda dem för ovan nämnda ändamål.

Rent a Villa Mallorca C.B. informerar om att de kommer att behandla uppgifterna på ett lagligt, lojalt, transparent, adekvat, relevant, begränsat, exakt och uppdaterat sätt. Det är därför Rent a Villa Mallorca C.B. åtar sig att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att de raderas eller rättas utan dröjsmål när de är felaktiga.
I enlighet med de rättigheter som följer av gällande lagstiftning om dataskydd kan du utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, begränsning av behandling, radering, portabilitet och motstånd mot behandlingen av dina personuppgifter samt det samtycke som ges för behandlingen av samma, genom att skicka din begäran till den postadress som anges ovan eller till e-postadressen admin@rentavillamallorca.com.

Genom att skicka formuläret för datainsamling accepterar du integritetspolicyn för Rent a Villa Mallorca C.B.

Hyr en Villa Mallorca C.B.
Carrer Pare Vives 56
07460 Pollença
Illes Balears, Spanien